Persoonlijke zoektocht vinden partij die voor het basisinkomen is om op 15 Maart te stemmen is voorbij.

Met de komende verkiezingen was ik op zoek gegaan naar een partij die aansluit op mijn basisinkomen wens.
Uiteindelijk kwam ik vandaag terecht op de Facebook pagina van de Vrijzinnige Partij.

Duidelijk is dat ze wel wat extra bekendheid kunnen gebruiken.
De opening zin over de Vrijzinige partij.

De Vrijzinnige Partij is in november 2014 opgericht door onafhankelijk Tweede Kamerlid Norbert Klein en wordt gevormd door leden: vrije, onafhankelijke mensen die creatief en buiten het normale kader om vraagstukken oplossen. Jij telt mee!
We gaan voor betrokken, positieve mensen die een sociale samenleving willen, met vrijheid door ontplooiing. Mensen vormen het hart en basis van onze vereniging. Van daaruit werken we aan vrijzinnige politiek, een politiek voor alle generaties. Iedereen, ongeacht leeftijd moet ruimte krijgen van de overheid.

Verkiezingsprogramma.

Na het lezen van het verkiezingsprogramma van hun (hier volledig te lezen) kwam ik er ook achter dat ook zij op gelijke hoogte uit zijn gekomen als waar ik zelfstandig op een geschatte hoogte van 800 euro had berekend.
De overeenkomsten van mijn eigen bevindingen zijn bijna bovennatuurlijk te noemen 😀 .

 • een basisinkomen van € 800 per maand, € 9.600 per jaar;
 • dat de bestaande toeslagen blijven nog tot het basisinkomen hoger kan worden.
 • dat er gestreefd wordt naar invoering vanaf 2018;
 • dat het basisinkomen fungeert als springplank om als mens vrij te kunnen leven;
  – Eenvoudig en simpel: een onvoorwaardelijk basisinkomen voor iedereen boven de 18 jaar, woonachtig en ingeschreven in  Nederland;
  – Dat voor kinderen de huidige kind-regelingen als basis behouden blijven;
 • dat voor samenwonende gepensioneerden de AOW direct vervangen wordt door het basisinkomen waardoor koopkrachtherstel ontstaat;
 • dat de kostendelersnorm afgeschaft wordt;
 • dat de bijstand en AOW direct vervangen worden door een maandelijks onvoorwaardelijk basisinkomen van € 800, met voor alleenstaanden een toeslag een nieuwe toeslag als tegemoetkoming voor het verschil t.o.v. de op te heffen Bijstand en AOW , zodat ook voor hen hun koopkracht behouden blijft of nog iets toeneemt.

Ook kunt u hun verkiezingsfilmpje over het basisinkomen bekijken.

CPB doorrekening VP Verkiezingsprogramma: “Radicale oplossing ‘basisinkomen’ geeft echte keuze”

De Vrijzinnige Partij is de enige partij die een grote stelselwijziging voorstelt met de invoering van het basisinkomen, zo blijkt uit de  doorrekening Keuzes in Kaart van het CPB. En wat blijkt: de invoering van het basisinkomen geeft grote kansen voor Nederland.

De invoering van een basisinkomen zorgt er macro-economisch gezien voor dat het basisinkomen dat het bbp met 0,4%-punt harder groeit dan in het basispad. Huishoudens gaan vooral in 2021 meer consumeren als gevolg van het hogere besteedbare inkomen, dat leidt gemiddeld over de kabinetsperiode tot een 1,4%-punt hogere consumptie per jaar. Door de hogere bestedingen gaan bedrijven extra investeren. Daarmee daalt de werkloosheid met 1,1%-punt in 2021 ten opzichte van het basispad. De extra banen komen met name in de marktsector terecht.

De totale mediane koopkracht van alle huishoudens gemiddeld met 3,7% per jaar ten opzichte van het basispad. Niemand gaat er op achteruit. Werkenden gaan er in doorsnee met 4,8% relatief sterk op vooruit ten opzichte van het basispad. Alleenverdieners 7,9%. Het beleidspakket leidt per saldo tot een lagere inkomensongelijkheid op de lange termijn dan in het basispad. Ten opzichte van het basispad ligt de Gini-coëfficiënt 4,4 procent lager.

Dit zijn allemaal positieve effecten. Helaas zit hier wel een keerzijde aan door de grote beperkingen die het CPB in haar modelberekeningen kent. Het beleidspakket van de Vrijzinnige Partij zou de structurele werkgelegenheid in uren met 4,8% verlagen. Dit resulteert dan in een afname van het EMU-saldo met 3,3% bbp. Dit komt neer op een tekort van 45 mld euro ex-post. Is dat erg?

Norbert Klein: “CPB modellen gaan uit van aan bestaande situatie, met de aannames die daarbij horen. Veel draait om het gedrag van mensen: gaan niet duimen draaien, zoals het CPB wel aangeeft. Verder zijn er een aantal punten die het CPB niet meeneemt, maar die wel relevant zijn om mee te nemen en een groot effect hebben.”

Effecten die niet zijn meegenomen, maar wel relevant zijn:

 • Overbodigheid overheid: extra besparingen ambtenarenapparaat € 3,2 mld;
 • Effecten van het basisinkomen voor de gezondheidszorg € 5,8 mld euro door bv meer geluk, minder stress;
 • Effecten voor handhaving van veiligheid, Nederland wordt veiliger dus minder kosten;
 • Effecten arbeidsmarkt doordat werken weer lonend wordt;
 • Effecten BBP door creativiteit dankzij basisinkomen;
 • Besparingen op de woningenmarkt vanwege vervallen van de samenwoonboete;

Norbert Klein: “Als men deze effecten zou kwantificeren,  is het zeer waarschijnlijk dat het onvoorwaardelijk basisinkomen een positief effect heeft op de overheidsfinanciën en tegelijk zekerheid voor mensen. Daarom is kiezen voor de Vrijzinnige Partij, er voor kiezen dat de basis op orde komt.”Voor een radicaal betere leefomgeving

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ook de Vrijzinnige Partij beoordeeld (naast maar 6 andere partijen) De doorgerekende maatregelen zijn betaalbaar en realistisch. We verminderen als 1 na beste de autokilometers en daarmee files met onze Groene Hypotheekaftrek-plan. Maar onze belangrijkste maatregel een radicale landverbetering als speerpunt voor landbouw en klimaat bleek niet in de PBL-modellen te passen. De Vrijzinnige Partij wil volledige landverbetering in heel Nederland door maatregelen om meer humus in de bodem te krijgen. Door biologische CO2 binding in de bodem,  wordt echte CO2 reductie gerealiseerd. Daardoor wordt de landbouw hersteld, wordt biodiversiteit bevorderd, wordt ons klimaatverandering omgezet in klimaatverbetering. Informatie hierover is ook te vinden op de website www.down2earth.nu We gaan niet dweilen met de kraan open, dus ja fossiel brandstofgebruik afbouwen. Kiezen voor emissieloze auto’s en sluiten van kunstmestfabrieken en kolencentrales. Dat perspectief van maatregelen van grootschalige landverbetering is dan ook helaas kon door de PBL-beperkingen vrijwel niet mee genomen worden. Alleen de kosten om de boeren om te scholen staan er in. Maar de rapportage geeft wel de richting en de inzet van de Vrijzinnige Partij aan. Zorgen voor een goede gezonde leefomgeving ook voor volgende generaties. Ook daarmee is kiezen voor de Vrijzinnige Partij er voor zorgen dat de basis op orde gebracht wordt.

Bron; http://vrijzinnigepartij.nl/cpb-doorrekening-vp-verkiezingsprogramma-radicale-oplossing-basisinkomen-geeft-echte-keuze/

Na gevonden te hebben wat ik zocht, en uitvoerig beschreven te hebben hoop dat ook u als lezer inziet dat het basisinkomen de juiste weg voor de toekomst is, en een oplossing voor vele hedendaagse hartverscheurende situaties.

Johan.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Facebooktwitterredditpinteresttumblrmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

CommentLuv badge

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.